Avízo výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova.

V rámci výzvy bude možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktůFiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a znovu bude vyhlášena také Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (oblasti podpory v této Fichi: Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice – JPO V, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Celková alokace výzvy bude přibližně 5,3 mil. Kč (dotace), předpokládaný termín vyhlášení výzvy je květen 2021.

Odkaz na aktuálně platná pravidla pro žadatele – ZDE.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!
Mgr. Petr Hůla
maslassko@centrum.cz
+420 731 067 207