Avízo výzvy PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, dle pravidel platných pro toto období.

V této výzvě bude možné předkládat žádosti o dotaci pouze v rámci Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, v těchto aktivitách:

a) Veřejná prostranství v obcích
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

Celková alokace výzvy se bude pohybovat okolo 2 mil. Kč (dotace).

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je druhá polovina září 2023, výzva bude pro předkládání projektových záměrů otevřena minimálně do poloviny října 2023.

Odkaz na aktuálně platná pravidla pro žadatele – ZDE.
Veškeré dokumenty týkající se Žádostí o dotaci v operaci 19.2.1 (žádosti prostřednictvím MAS) naleznete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921.

Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Petr Hůla
+420 731 067 207
maslassko@centrum.cz