Dotazníkové šetření MAS Lašsko

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Lašsko, z. s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území.

Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021 – 2027.

Dotazníky je možné vyplnit do 28. 2. 2021 na následujících odkazech:

Dotazník pro veřejnost

Dotazník pro neziskové a příspěvkové organizace

Dotazník pro podnikatele

Jedna osoba může vyplnit více dotazníku (např. i za podnikatele, i za veřejnost).

Všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojí, zaměstnanci MAS Lašsko, z. s., velice děkují!