Mikrogranty 2023

MAS Lašsko vyhlašuje 9. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem.

Příjem žádostí bude probíhat od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023.


Veškeré informace naleznete ZDE