Mikrogranty 2023

MAS Lašsko vyhlásilo 9. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem.

Příjem žádostí probíhal od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023. Celkem bylo přijato 16 žádostí, Výběrová komise MAS stanovila pořadí projektů na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií v žádosti. Pořadí projektů bylo následně schválené Radou MAS. Uvolněné finanční prostředky vyšly na podporu 10 projektů (viz tabulka „Podpořené projekty“).

Veškeré informace o dotační podpoře Mikrogranty naleznete ZDE


Projekty Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. 2023 schválené Radou MAS k podpoře