Monitorovací zpráva – projekty PRV

Připomínáme, že také v letošním roce mají žadatelé proplacených projektů z PRV povinnost předložit monitorovací zprávu k projektu a to do termínu 31. 7. 2022.
Monitorovací zpráva se podává přímo v Portálu farmáře – není třeba ji posílat mailem na MAS.
Manuál k vyplnění monitorovací zprávy naleznete na TOMTO odkaze.