Do programu Nová zelená úsporám Light přibyla nová oblast podpory – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Od 2. 5. 2023 se program Nová zelená úspora light rozšířila o Podporu na pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Žadatelé mohou instalovat Solární termický ohřev vody nebo Solární fotovoltaický ohřev vody. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
Výše dotace je 90 000,- Kč.

Žadatelé, kteří již podali žádost do výzvy Nová zelená úspora Light na zateplení domu, mohou podat druhou žádost na výše zmíněnou instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám light mají příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně žijící sami, nebo pokud domácnost pobírala v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření máte celý rok.

Více informací a formuláře naleznete na oficiálních stránkách.

ZÁVAZNÉ POKYNY pro žadatele a příjemce naleznete ZDE

– MAS může pomoci s procesem podání žádosti.
MAS Vám vypracuje odborný posudek opatření, která jste se rozhodli realizovat.

Pro více informací, konzultaci Vašeho projektového záměru či vypracování odborného posudku nás neváhejte kontaktovat:
Bc. Zuzana Macháčková: +420 605 291 375
Ing. Dalibor Kvita: +420 604 526 114
(případně Mgr. Petr Hůla: +420 731 067 207)