Nová zelená úsporám light od 9. ledna 2023

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám light mají příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně žijící sami, nebo pokud domácnost pobírala v období od 12. září 2022 příspěvek na bydlení.

Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření máte celý rok.

Více informací a formuláře naleznete na oficiálních stránkách.

POZOR: V současné době probíhá školení a vzdělávání kompetentních pracovníků MAS, můžete kontaktovat přímo zaměstnance EKIS a M-EKIS.
– Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se obraťte na konzultační střediska EKIS a M-EKIS, která jsou k tomuto rozhodnutí kompetentní.
– MAS může pomoci s procesem podání žádosti.