Podmínky standardizace MAS pro období 2021+ splněny

Dne 11. 12. 2020 byly splněny podmínky pro standardizaci naší MAS, což je první krok k tomu, abychom mohli realizovat svou Strategii s podporou evropských fondů i v nadcházejícím programovém období.

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 bylo především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území.