Projekty z výzev IROP č.21,23 a 24 určené k realizaci/financování

Rada na svém zasedání dne 23.8.2021 vybrala projekty IROP k realizaci financování:

Výzva č.21 – Sociální služby
Výzva č.23 – Bezpečnost dopravy
Výzva č.24 – Základní vzdělávání

Nyní budou projekty předány Centru pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.