Místní akční skupina Lašsko

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II

Poslední aktuality

6. 5. 2024

Přijaté projekty ve výzvách IROP

V rámci posledních výzev IROP bylo MAS Lašsko doručeno 13 projektových záměrů s celkovou požadovanou dotací převyšující 27 miliónů korun. Konkrétní projekty jednotlivých výzev naleznete na odkazech: 5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Veřejná prostranství6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Cestovní ruch7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Doprava III

celý článek
2. 5. 2024

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 2. výzva Technologie pro MSP

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy Technologie pro MSP MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Marek Turoň+420 739 267 176turonmaslassko@gmail.com

celý článek
17. 4. 2024

Nová zelená úsporám Light

MAS Lašsko se do administrace projektu v programu Nová zelená úsporám Light zapojila v lednu 2023. Na našem území jsme vypracovali a podepsali 265 Odborných posudků, 225 žádostí je již schválených v celkovém finančním objemu 28 382 170 Kč. Ukončených žádostí máme 127. Průměrná dotace je 126 143 Kč. K 28.3.2024 se aktualizovali podmínky programu, […]

celý článek
1. 4. 2024

Mikrogranty 2024

MAS Lašsko vyhlašuje 10. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2024 do 15. 5. 2024.  Více informací najdete zde

celý článek
19. 2. 2024

2. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP byla vyhlášena

Dne 19. 2. 2024 byla vyhlášena: 2. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP Termín ukončení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 30. 4. 2024. Výzva je zaměřena na podporu mikro, malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury […]

celý článek
16. 2. 2024

Další výzvy IROP vyhlášeny

16.2.2024 byly vyhlášeny: 5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Veřejná prostranství6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cestovní ruch7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava III všechny s uzávěrkou do 30.4.2024. Semináře se uskuteční dne 7.3.2024 v kanceláři MAS Lašsko ve Štramberku. Veškeré informace k výzvám a přihlášení na semináře naleznete na záložce IROP.

celý článek
15. 2. 2024

Bude vyhlášena 2. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu projektových záměrů: 19.2.2024, 14:00Ukončení příjmu projektových záměrů: 30.4.2024, 23:59Alokace pro druhou výzvu: 3 419 348,14 Kč (dotace)Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 KčMaximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč (přímé výdaje) + 140 000 Kč (nepřímé výdaje)Míra dotace je 50 % Informační leták k OP TAK přes MAS Oprávněný žadatel v této […]

celý článek
6. 2. 2024

Dotace Nová zelená úspora Light, pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, byla znovu od 17.1.2024 spuštěna

Rozšířil se okruh žadatelů o rodiny pobírající přídavek na děti a o vlastníky bytů/členy bytového družstva na výměnu oken a vchodových dveří vedoucí do exteriéru. Zpřesnily se podmínky kvůli zajištění kvalitnější realizace s maximálním efektem a úsporou, úpravy se týkají především solárních systémů na ohřev vody. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. […]

celý článek
26. 1. 2024

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 1. výzva Technologie pro MSP

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy Technologie pro MSP MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Marek Turoň+420 739 267 176turonmaslassko@gmail.com

celý článek

PARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II