Poslední aktuality

2. 11. 2023

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 7. výzva PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Petr Hůla+420 731 067 207maslassko@centrum.cz

celý článek
27. 9. 2023

Výzva PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena naše 7. výzva z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 31. 10. 2023. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, pro žadatele z obcí v územní působnosti MAS platné pro toto programového období (tedy ještě naposledy bez […]

celý článek
20. 9. 2023

Vyhlášení výzev IROP

20.9.2023 byly vyhlášeny: 3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči, a 4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava obě s uzávěrkou do 29.12.2023. Semináře se uskuteční dne 11.10.2023 na Obecním úřadě ve Veřovicích. Veškeré informace k výzvám a přihlášení na semináře naleznete na záložce IROP.

celý článek
20. 9. 2023

3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Hasiči

Vyhlášení výzvy: 20.9.2023, 14:00Uzávěrka výzvy: 29.12.2023, 23:59 Dokumentace k 3. výzvě Text výzvy č. 3 – HasičiPříloha č. 1: Šablona projektového záměruPříloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnostiPříloha č. 3: Kritéria věcného hodnoceníPříloha č. 4: Počet obyvatel v obcích a místních částech obcí na území MAS Lašsko, z. s. (ke dni 26. 3. 2021)Příloha č. 5: Průměrný […]

celý článek
14. 9. 2023

Aktuality výzev IROP

12.9.2023 bylo ukončeno hodnocení 2.výzvy IROP – Doprava a k podpoře byly vybrány 3 projekty. Dne 20.9.2023 budou vyhlášeny 3. a 4.výzva MAS Lašsko, z. s. IROP v programovém období 2021+. Třetí výzva bude zaměřena na podporu Hasičů (zbrojnice, vybavení), čtvrtá na Bezpečnou nemotorovou a Cyklistickou dopravu. Zároveň byl Radou MAS aktualizován Harmonogram výzev pro […]

celý článek
24. 8. 2023

Informace k OP TAK

Dne 3.7.2023 nám byl v rámci SCLLD MAS Lašsko pro období 2021-2027 schválen programový rámec pro operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK). V rámci něj vypíšeme pravděpodobně v měsíci říjnu (dochází k posunu termínu oproti původně avizované druhé polovině září) dotační výzvu na podporu technologií a inovací, která bude směřována na podnikatele z našeho […]

celý článek
15. 8. 2023

Avízo výzvy PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, dle pravidel platných pro toto období. V této výzvě bude možné předkládat žádosti o dotaci pouze v rámci Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, v těchto aktivitách: a) Veřejná prostranství […]

celý článek
14. 7. 2023

OPZ+ projekt Podpora sociálního rozvoje MAS Lašsko, z.s.

Od 1. července realizuje MAS Lašsko, z. s. projekt z Operačního programu zaměstnanost – Podpora sociálního rozvoje MAS Lašsko, z.s.. Více o projektu se dozvíte na tomto odkazu.

celý článek
3. 5. 2023

Do programu Nová zelená úsporám Light přibyla nová oblast podpory – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Od 2. 5. 2023 se program Nová zelená úspora light rozšířila o Podporu na pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Žadatelé mohou instalovat Solární termický ohřev vody nebo Solární fotovoltaický ohřev vody. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.Výše dotace je 90 […]

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II