Poslední aktuality

12. 4. 2021

Avízo výzvy PRV č. 5 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy bude možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a znovu bude vyhlášena také Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (oblasti podpory v této Fichi: Veřejná prostranství v obcích, […]

celý článek
12. 4. 2021

Aktualizace obecných pravidel pro IROP

Dovolujeme si Vás upozornit, že k 1. 3. 2021 byla aktualizována Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v programovém rámci IROP. Přehled změn naleznete pod odkazem: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-obecnych-pravidel-verze-1-14, pravidla pak na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-aktualni-verze, a také u jednotlivých výzev IROP.

celý článek
11. 3. 2021

7. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s.

MAS Lašsko vyhlašuje 7. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Veškeré informace najdete na našich stránkách ZDE

celý článek
17. 2. 2021

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky. Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na […]

celý článek
17. 2. 2021

Aktualizace dat v mapě projektů

Začátkem prosince byly aktualizovány údaje a přehledy obsažené v mapě projektů. Jedná se o přehledy projektů realizovaných v jednotlivých obcích MAS a dále stav čerpání alokací v programových rámcích IROP, PRV a OPZ. Projekty v mapě doplňujeme a aktualizujeme průběžně, výše zmíněné přehledy mají zatím roční rytmus aktualizace, proto se počet projektů zanesených do mapy může lišit od projektů uvedených […]

celý článek
17. 2. 2021

Dotační příležitosti pro obce v programovém období EU 2021 – 2027

Dovolujeme si zveřejnit příručku připravenou Moravskoslezským krajem, která přibližuje dotační příležitosti pro obce v programovém období EU 2021 – 2027, včetně témat podporovaných prostřednictvím MAS. Zatím se jedná o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. Další materiály naleznete na webu hrajemskrajem.cz. Příručka je dostupná zde

celý článek
17. 2. 2021

Dotazníkové šetření MAS Lašsko

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Lašsko, z. s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území. Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021 – 2027. Dotazníky je možné vyplnit do 28. 2. 2021 […]

celý článek
17. 2. 2021

Harmonogram výzev IROP 2021

V lednu 2021 byl Radou MAS schválen orientační Harmonogram výzev IROP pro rok 2021. MAS Lašsko plánuje v dubnu 2021 vyhlásit výzvy zaměřené na Rozvoj sociálních služeb, Sociální podnikání, Bezpečnost dopravy a Infrastrukturu základních škol. Uzávěrka výzev je plánovaná na červen 2021. Harmonogram naleznete na záložce IROP a na odkazu zde 

celý článek
17. 2. 2021

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

Ke stažení ZDE

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II