Aktualizace dat v mapě projektů

Začátkem prosince byly aktualizovány údaje a přehledy obsažené v mapě projektů. Jedná se o přehledy projektů realizovaných v jednotlivých obcích MAS a dále stav čerpání alokací v programových rámcích IROP, PRV a OPZ.

Projekty v mapě doplňujeme a aktualizujeme průběžně, výše zmíněné přehledy mají zatím roční rytmus aktualizace, proto se počet projektů zanesených do mapy může lišit od projektů uvedených v tabulkách.

Aplikace bohužel neumožňuje shlukování bodů s uvedením jejich počtu, v některých případech se při menším přiblížení body projektů překrývají. Pro zvolení konkrétního projektu je vhodné větší přiblížení mapy.

Mapa projektů MAS Lašsko, z. s.