Aktuality výzev IROP

12.9.2023 bylo ukončeno hodnocení 2.výzvy IROP – Doprava a k podpoře byly vybrány 3 projekty.

Dne 20.9.2023 budou vyhlášeny 3. a 4.výzva MAS Lašsko, z. s. IROP v programovém období 2021+. Třetí výzva bude zaměřena na podporu Hasičů (zbrojnice, vybavení), čtvrtá na Bezpečnou nemotorovou a Cyklistickou dopravu.

Zároveň byl Radou MAS aktualizován Harmonogram výzev pro období 2023 a 2024.

Veškeré informace k výzvám naleznete na záložce IROP.