Seminář pro žadatele k 6. výzvě PRV MAS Lašsko, z. s.

Seminář pro žadatele k naší letošní výzvě z PRV proběhne dne 19. 5. 2022 v Kulturním domě v Lichnově (Lichnov 40).

Seminář bude rozdělen do dvou bloků
blok 15.30 – 16.45 je určen pro žadatele:
Fiche 2 Investice do zemědělských podniků,
Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
Fichi 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

blok 17.00 – 18.00 je určen pro žadatele:
Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Na seminář se prosím přihlaste pomocí registračního formuláře – ZDE.
Pozvánka na seminář  – ZDE.

Připomínáme žadatelům, že pokud budou požadovat body v preferenčním kritériu „Spolupráce při přípravě projektu“, je nutné se držet definice preferenčního kritéria (účast žadatele / statutárního zástupce / zaměstnance subjektu). V případě zplnomocnění jiné osoby bude plná moc kontrolována při prezenci na semináři a následně archivována v kanceláři MAS.

Veškerou dokumentaci k výzvě č. 6 naleznete na: https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/vyzvy-2014-2020/prv-2014-2020/

Mgr. Petr Hůla
731 067 207
maslassko@centrum.cz