Výzva PRV č. 5 MAS Lašsko vyhlášena

Dne 14. 5. 2021 byla vyhlášena naše letošní výzva z Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy bude možné podpořit projektové záměry spadající do Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktůFiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a znovu je vyhlášena také Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (oblasti podpory v této Fichi: Veřejná prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice – JPO V, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, Muzea a expozice pro obce).

Termín ukončení příjmu žádostí na MAS je 15. 6. 2021.

Podrobnosti k vyhlášené výzvě naleznete na TOMTO odkaze.