Výzva PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 4. 5. 2022 jsme vyhlásili naší 6. výzvu z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 6. 6. 2022.

Podrobnosti k výzvě naleznete v sekci „Programovací období 2014 – 2020“ => „Dotační podpory 2014 – 2020“ => „Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020“.
Přímý odkaz na dokumentaci k výzvě – ZDE.

Mgr. Petr Hůla
731 067 207
maslassko@centrum.cz