Výzvy IROP MAS Lašsko vyhlášeny!

Výzvy MAS Lašsko – IROP:
č. 21 – Sociální infrastruktura – Sociální služby
č. 22 – Sociální podnikání
č. 23 – Bezpečnost dopravy,
č. 24 – Základní vzdělávání,
jsou vyhlášeny!

Žádosti bude možné podávat do 11. 6. 2021.

Pokud máte zájem žádat o podporu ve výše zmíněných výzvách, doporučujeme se přihlásit na seminář. Pozvánky na semináře a pokyny k přihlášení naleznete u jednotlivých výzev.