Výzva č. 22 – Sociální podnikání

Dokumentace k 22. výzvě


Text výzvy č. 22 – Sociální podnikání
Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3: Osnova podnikatelského plánu
Kontrolní listy hodnocení

Pozvánka na seminář dne 3. 5. 2021 od 14:00.
Prezentace ze semináře


Další důležité dokumenty a informace pro žadatele


Pro výzvu č. 22 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65. Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD. V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel. Specifická pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (k 1. 3. 2021)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 11. 12. 2020)