Místní akční skupina Lašsko

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II

Poslední aktuality

10. 7. 2024

Avízo výzvy SZP č. 1 MAS Lašsko, z. s.

V letošním roce plánujeme vyhlásit první výzvu v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky (dříve výzvy PRV). Termíny výzvy: Datum vyhlášení výzvy: 16. 7. 2024Datum zahájení příjmu žádostí na MAS: 29. 7. 2024Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 15. 8. 2024Termín finálního podání na RO SZIF: 15. 10. 2024 V rámci této výzvy bude možné předkládat projekty […]

celý článek
1. 7. 2024

Nová zelená úsporám Light

Po krátkodobé přestávce mohou senioři a domácnosti s nižšími příjmy opět od 25. června 2024 od 10:00 hodin požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light. Nově mohou zálohově získat až čtvrt milionu korun, částku mohou využít na zateplení domu a instalaci solárního ohřevu vody. MAS Lašsko Vám vypracuje odborný posudek (povinná příloha žádosti). Dále […]

celý článek
24. 6. 2024

Mikrogranty 2024

MAS Lašsko, z.s. vyhodnotilo 10. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem. Příjem žádostí probíhal od 1. 4. 2024 do 15. 5. 2024. Celkem bylo přijato 31 žádostí. Výběrová komise MAS Lašsko, z.s. stanovila pořadí projektů na základě […]

celý článek
17. 6. 2024

3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP byla vyhlášena

Dne 17. 6. 2024 byla vyhlášena: 3. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP Termín zahájení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 1. 7. 2024.Termín ukončení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 16. 8. 2024. Výzva je zaměřena na podporu mikro, malých a středních […]

celý článek
17. 6. 2024

Výběr projektů z výzev IROP a OP TAK

Rada MAS Lašsko na svém zasedání dne 13.6.2024 vybrala k podpoře projekty podané do výzev: 5. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Veřejná prostranství 6. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Cestovní ruch 7. výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava III 2. výzva MAS Lašsko, z.s.-OP TAK Celkem se jedná o 16 projektů, mezi které bude rozdělena dotace ve výši 25 000 000 […]

celý článek
22. 5. 2024

Pozastavení příjmu žádostí – Nová zelená úsporám Light

Dnešním dnem byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 – Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června 2024. V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také […]

celý článek
6. 5. 2024

Přijaté projekty ve výzvách IROP

V rámci posledních výzev IROP bylo MAS Lašsko doručeno 13 projektových záměrů s celkovou požadovanou dotací převyšující 27 miliónů korun. Konkrétní projekty jednotlivých výzev naleznete na odkazech: 5. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Veřejná prostranství6. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Cestovní ruch7. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Doprava III

celý článek
2. 5. 2024

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 2. výzva Technologie pro MSP

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy Technologie pro MSP MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Marek Turoň+420 739 267 176turonmaslassko@gmail.com

celý článek
17. 4. 2024

Nová zelená úsporám Light

MAS Lašsko se do administrace projektu v programu Nová zelená úsporám Light zapojila v lednu 2023. Na našem území jsme vypracovali a podepsali 265 Odborných posudků, 225 žádostí je již schválených v celkovém finančním objemu 28 382 170 Kč. Ukončených žádostí máme 127. Průměrná dotace je 126 143 Kč. K 28.3.2024 se aktualizovali podmínky programu, […]

celý článek

PARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II