Poslední aktuality

15. 2. 2024

Bude vyhlášena 2. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu projektových záměrů: 19.2.2024, 14:00Ukončení příjmu projektových záměrů: 30.4.2024, 23:59Alokace pro druhou výzvu: 3 419 348,14 Kč (dotace)Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 KčMaximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč (přímé výdaje) + 140 000 Kč (nepřímé výdaje)Míra dotace je 50 % Informační leták k OP TAK přes MAS Oprávněný žadatel v této […]

celý článek
6. 2. 2024

Dotace Nová zelená úspora Light, pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, byla znovu od 17.1.2024 spuštěna

Rozšířil se okruh žadatelů o rodiny pobírající přídavek na děti a o vlastníky bytů/členy bytového družstva na výměnu oken a vchodových dveří vedoucí do exteriéru. Zpřesnily se podmínky kvůli zajištění kvalitnější realizace s maximálním efektem a úsporou, úpravy se týkají především solárních systémů na ohřev vody. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. […]

celý článek
26. 1. 2024

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 1. výzva Technologie pro MSP

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy Technologie pro MSP MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Marek Turoň+420 739 267 176turonmaslassko@gmail.com

celý článek
7. 12. 2023

Vybrané žádosti o dotaci – 7. výzva PRV

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE.

celý článek
6. 12. 2023

1. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP byla vyhlášena

Dne 6. 12. 2023 byla vyhlášena: 1. výzva MAS Lašsko, z. s. – OP TAK – Technologie pro MSP Termín ukončení příjmu žádostí o podporu na MAS je stanoven na 19. 1. 2024. Výzva je zaměřena na podporu mikro, malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury […]

celý článek
2. 11. 2023

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 7. výzva PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě. Přímý odkaz naleznete ZDE. Mgr. Petr Hůla+420 731 067 207maslassko@centrum.cz

celý článek
27. 9. 2023

Výzva PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena naše 7. výzva z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 31. 10. 2023. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, pro žadatele z obcí v územní působnosti MAS platné pro toto programového období (tedy ještě naposledy bez […]

celý článek
20. 9. 2023

Vyhlášení výzev IROP

20.9.2023 byly vyhlášeny: 3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči, a 4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava obě s uzávěrkou do 29.12.2023. Semináře se uskuteční dne 11.10.2023 na Obecním úřadě ve Veřovicích. Veškeré informace k výzvám a přihlášení na semináře naleznete na záložce IROP.

celý článek
20. 9. 2023

3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Hasiči

Vyhlášení výzvy: 20.9.2023, 14:00Uzávěrka výzvy: 29.12.2023, 23:59 Dokumentace k 3. výzvě Seznam vybraných projektů (schválený Radou MAS dne 14.2.2024) Výsledek věcného hodnocení (schváleného Výběrovou komisí MAS dne 6.2.2024) Seznam podaných projektových záměrů Text výzvy č. 3 – HasičiPříloha č. 1: Šablona projektového záměruPříloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnostiPříloha č. 3: Kritéria věcného hodnoceníPříloha č. 4: Počet […]

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II