Poslední aktuality

10. 6. 2022

Seznam přijatých žádostí o dotaci – 6. výzva PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV MAS Lašsko, z. s. je zveřejněn mezi dokumentací k výzvě – ODKAZ.

celý článek
1. 3. 2022

Koordinace pomoci Ukrajině / Координація допомоги Україні

V rámci území MAS Lašsko (Kopřivnicko, Novojíčínsko, Frenštátsko) zpracováváme databázi pro pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny. Cílem databáze je propojit pomoc a podporu na našem území tak, aby byla dlouhodobě efektivní a udržitelná. Další informace a prosby budeme průběžně zveřejňovat ZDE / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТУТ

celý článek
12. 6. 2022

Mikrogranty 2022

MAS Lašsko vyhlašuje 8. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Veškeré informace naleznete na našich stránkách ZDE

celý článek
11. 5. 2022

Seminář pro žadatele k 6. výzvě PRV MAS Lašsko, z. s.

Seminář pro žadatele k naší letošní výzvě z PRV proběhne dne 19. 5. 2022 v Kulturním domě v Lichnově (Lichnov 40). Seminář bude rozdělen do dvou blokůblok 15.30 – 16.45 je určen pro žadatele: Fiche 2 Investice do zemědělských podniků, Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fichi 4 Podpora investic na založení […]

celý článek
4. 5. 2022

Výzva PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 4. 5. 2022 jsme vyhlásili naší 6. výzvu z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 6. 6. 2022. Podrobnosti k výzvě naleznete v sekci „Programovací období 2014 – 2020“ => „Dotační podpory 2014 – 2020“ => „Program rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020“. Přímý odkaz na […]

celý článek
28. 4. 2022

Avízo výzvy PRV č. 6 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Přehled Fichí, do kterých bude možné předkládat projektové záměry, včetně předpokládané výše alokace je uveden v tabulce níže. Kompletní dokumentace k výzvě bude zveřejněna v den vyhlášení výzvy. Předpokládané termíny výzvy Termín vyhlášení výzvy: 4. 5. 2022Termín příjmu žádostí na MAS: 18. 5. 2022 – 6. 6. […]

celý článek
19. 11. 2021

Konference „Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“

Vážení zájemci, do 1. 5. 2022 se můžete přihlásit na konferenci „Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“, která proběhne dne 5. a 6. 5. 2022 v HOTELU PRAHA (Lidická 128/6, 741 01 Nový Jičín). Přihlášku vyplňte zde, kde zároveň najdete i další informace: https://forms.gle/KAfknGq8QchYhfFP9 příjem přihlášek probíhá do 1. 5. 2022 předběžný program konference […]

celý článek
30. 9. 2021

Vyhlášení výzev IROP MAS Lašsko

oznamujeme, že 30.9.2021 byly vyhlášeny 2 poslední výzvy IROP z programového období 2014-2020 a to: Výzva č.25 – Komunitní centraVýzva č.26 – Doprava,  uzávěrka výzev je 1.11.2021. Informace k výzvám získáte rozkliknutím odkazů u výzev výše nebo na stránkách https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/vyzvy-2014-2020/irop-2014-2020/ Semináře se uskuteční 12.10.2021 ve Štramberku.

celý článek
24. 8. 2021

Projekty z výzev IROP č.21,23 a 24 určené k realizaci/financování

Rada na svém zasedání dne 23.8.2021 vybrala projekty IROP k realizaci financování: Výzva č.21 – Sociální službyVýzva č.23 – Bezpečnost dopravyVýzva č.24 – Základní vzdělávání Nyní budou projekty předány Centru pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II