Poslední aktuality

27. 9. 2023

Výzva PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s. byla vyhlášena

Dne 27. 9. 2023 byla vyhlášena naše 7. výzva z Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na MAS je stanoven na 31. 10. 2023. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, pro žadatele z obcí v územní působnosti MAS platné pro toto programového období (tedy ještě naposledy bez […]

celý článek
20. 9. 2023

Vyhlášení výzev IROP

20.9.2023 byly vyhlášeny: 3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Hasiči, a 4. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Doprava obě s uzávěrkou do 29.12.2023. Semináře se uskuteční dne 11.10.2023 na Obecním úřadě ve Veřovicích. Veškeré informace k výzvám a přihlášení na semináře naleznete na záložce IROP.

celý článek
20. 9. 2023

3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Hasiči

Vyhlášení výzvy: 20.9.2023, 14:00Uzávěrka výzvy: 29.12.2023, 23:59 Dokumentace k 3. výzvě Seznam vybraných projektů (schválený Radou MAS dne 14.2.2024) Výsledek věcného hodnocení (schváleného Výběrovou komisí MAS dne 6.2.2024) Seznam podaných projektových záměrů Text výzvy č. 3 – HasičiPříloha č. 1: Šablona projektového záměruPříloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnostiPříloha č. 3: Kritéria věcného hodnoceníPříloha č. 4: Počet […]

celý článek
14. 9. 2023

Aktuality výzev IROP

12.9.2023 bylo ukončeno hodnocení 2.výzvy IROP – Doprava a k podpoře byly vybrány 3 projekty. Dne 20.9.2023 budou vyhlášeny 3. a 4.výzva MAS Lašsko, z. s. IROP v programovém období 2021+. Třetí výzva bude zaměřena na podporu Hasičů (zbrojnice, vybavení), čtvrtá na Bezpečnou nemotorovou a Cyklistickou dopravu. Zároveň byl Radou MAS aktualizován Harmonogram výzev pro […]

celý článek
24. 8. 2023

Informace k OP TAK

Dne 3.7.2023 nám byl v rámci SCLLD MAS Lašsko pro období 2021-2027 schválen programový rámec pro operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK). V rámci něj vypíšeme pravděpodobně v měsíci říjnu (dochází k posunu termínu oproti původně avizované druhé polovině září) dotační výzvu na podporu technologií a inovací, která bude směřována na podnikatele z našeho […]

celý článek
15. 8. 2023

Avízo výzvy PRV č. 7 MAS Lašsko, z. s.

Také v letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova. Jedná se o poslední výzvu z alokace programového období 2014 – 2020, dle pravidel platných pro toto období. V této výzvě bude možné předkládat žádosti o dotaci pouze v rámci Fiche 11 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, v těchto aktivitách: a) Veřejná prostranství […]

celý článek
14. 7. 2023

OPZ+ projekt Podpora sociálního rozvoje MAS Lašsko, z.s.

Od 1. července realizuje MAS Lašsko, z. s. projekt z Operačního programu zaměstnanost – Podpora sociálního rozvoje MAS Lašsko, z.s.. Více o projektu se dozvíte na tomto odkazu.

celý článek
3. 5. 2023

Do programu Nová zelená úsporám Light přibyla nová oblast podpory – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Od 2. 5. 2023 se program Nová zelená úspora light rozšířila o Podporu na pořízení a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Žadatelé mohou instalovat Solární termický ohřev vody nebo Solární fotovoltaický ohřev vody. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.Výše dotace je 90 […]

celý článek
16. 4. 2023

Mikrogranty 2023

MAS Lašsko vyhlásilo 9. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým obsahem podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, rozvoj území a zároveň jsou pro území přínosem. Příjem žádostí probíhal od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023. Celkem bylo přijato 16 žádostí, Výběrová komise MAS stanovila pořadí projektů na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií […]

celý článekPARTNEŘI

partners

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

CZ 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012006
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z.s. II