Vyhlášení výzev IROP MAS Lašsko

oznamujeme, že 30.9.2021 byly vyhlášeny 2 poslední výzvy IROP z programového období 2014-2020 a to:

Výzva č.25 – Komunitní centra
Výzva č.26 – Doprava, 

uzávěrka výzev je 1.11.2021. Informace k výzvám získáte rozkliknutím odkazů u výzev výše nebo na stránkách https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/vyzvy-2014-2020/irop-2014-2020/

Semináře se uskuteční 12.10.2021 ve Štramberku.