Kontrolní komise 2019

zápis z Kontrolní komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

20. 5. 2019 – Přezkumná komise IROP
24. 6. 2019
9. 12. 2019
10. 12. 2019