Kontrolní komise 2020

zápis z Kontrolní komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

20. 1. 2020 – Přezkumná komise OPZ
8. 12. 2020