Výběrová komise 2018

zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

22. 3. 2018
9. 4. 2018 – Mikrogranty 2018
17. 5. 2018
18. 6. 2018Výzva č. 4 – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center, Výzva č. 5 – Sociální bydlení, Výzva č. 6 – Sociální podnikání, Výzva č. 7 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; hodnocení projektů 2. výzva PRV; prezenční listina
9. 7. 2018opravné hodnocení pro Výzvu č. 7 – IROP – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; prezenční listina
6. 8. 2018Výzva č. 2 – Cyklodoprava (přebodování 6. 8. 2018); prezenční listina
11. 10. 2018
7. 11. 2018
28. 11. 2018