Výběrová komise 2021

zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

květen 2021 (25. 5. 2021 – 28. 5. 2021; per rollam)
2.8.2021P1, P2, P3
29.1.2021P1, P2