Výběrová komise 2022

zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

21. 7. 2022