Doprava

Od 9. března 2022 je občanům Ukrajiny a jejich dětem poskytnuto bezplatné cestování ve spojích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS.

Pro využití bezplatné přepravy je nezbytné, aby se lidé prokázali cestovním pasem, občanským průkazem nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem. Informace ZDE.

Informační dopravní systém ČR IDOS – vyhledávání dopravního spojení různými druhy veřejné hromadné dopravy, a to včetně jejich kombinací.
Informace z ministerstva dopravy (Nejdůležitější informace: Bezplatná přeprava podle odst. 1 písm. b) se poskytuje po dobu pěti dní, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle odst. 3.). Přeprava ve spojích v rámci ODIS v Moravskoslezském kraji je stále bezplatná.
PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR (ukrajinsky)