Výzva MAS Lašsko – Sociální podnikání I

Výzva běžela od 3. 9. 2018 do 18. 11. 2018

V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Sociální podnikání I
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 8: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 9: Finanční plán
Příloha č. 10: Podnikatelský plán
Příloha č. 11: Sada rozpoznávacích znaků integračního sociálního podniku


Seminář pro žadatele proběhl dne 20. 9. 2018  sídle MAS Lašsko v době od 9:30 do 11:30 hodin.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Seminář pro příjemce proběhl dne 21.10.2020 v sídle MAS Lašsko od 8:30 hodin.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS s hodnotící tabulkou