Výzva MAS Lašsko – Sociální podnikání II

Výzva běžela od 24. 4. 2019 do 31. 8. 2019, 12:00 hodin

V rámci výzvy bylo možné žádat dotaci na:
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Sociální_podnikání_II – modifikovaná verze
Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Sociální podnikání II
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 8: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 9: Finanční plán
Příloha č. 10: Podnikatelský plán
Příloha č. 11: Sada rozpoznávacích znaků integračního sociálního podniku


Seminář proběhl dne 5. 6. 2019 od 16:00 v sídle MAS Lašsko.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS
Hodnotící tabulka


Podána žádost o přezkum
Zápis a prezenční listina