Veřejné sbírky a organizace koordinující pomoc Ukrajině

Pomáháme Ukrajině / Kopřivnice
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
https://www.clovekvtisni.cz/darujte
https://www.darujme.cz/projekt/1205456

Veřejná finanční sbírka města Nový Jičín: bude sloužit na finanční krytí výdajů spojených s pobytem ukrajinských občanů na území města Nový Jičín, např. materiální vybavení, doprava, režie a další možné výdaje. Pokud se rozhodnete přispět do této sbírky, můžete tak učinit třemi způsoby:
– zasláním darované částky na bankovní účet č. 30777777/2010
– přispěním do pokladničky, která je umístěna v budově Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8
– složením hotovosti do pokladny zřízené na Městském úřadě Nový Jičín, Divadelní 1
Potravinová a materiální sbírka k pomoci občanům Ukrajiny ve městě Nový Jičín (Potravinová a materiální sbírka pomoci  je primárně určena pro potřeby rodin z Ukrajiny, již pobývajících nebo nově příchozích do města). Informace ZDE


Organizace koordinující pomoc Ukrajině

Vznikly webové stránky Ministerstva vnitra, které koordinují jak dobrovolnickou, tak materiální pomoc: www.nasiukrajinci.cz