Výběrová komise 2019

zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. ze dne:

16. 1. 2019
10. 4. 2019Pořadí projektů výzva č. 8 IROP, Pořadí projektů výzva č. 9 IROP
10. 7. 2019Pořadí projektů výzva č. 10 IROP, Pořadí projektů výzva č. 11 IROP, Pořadí projektů výzva č. 13 IROP; prezenční listina
hodnotící tabulky OPZ Zaměstnanost II; prezenční listina
hodnotící tabulky OPZ Sociální začleňování III; prezenční listina
12. 8. 2019 – hodnocení projektů – 3. výzva PRV
23. 10. 2019
10. 12. 2019