Informace pro obce

  • V případě, že již jsou ve vaší obci ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny, informujete je o nutnosti registrace v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině KACPU (Dr. Malého 1356/17, Ostrava), o nutnosti vyřízení dočasné ochrany (v KACPU) nebo víza za účelem strpění (na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra) a zdravotního pojištění (v KACPU automaticky po udělení dočasné ochrany; nebo pro území MAS Lašsko, z. s. např. pobočky VZP: Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín).
  • Pro přepravu uprchlíků doporučujeme v maximální možné míře využít vzájemnou dobrovolnou pomoc z řad občanů nebo případně využít obcí zřízenou jednotku SDH.
  • Pokud poskytujete ubytování, vizte Informace pro poskytovatele ubytování.