Výzva MAS Lašsko – Zaměstnanost I

Výzva běžela od 6. 8. 2018 do 30. 9. 2018

Podporované aktivity v rámci výzvy MAS Lašsko OPZ zaměstnanost:
1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
2) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
3) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
4) Podpora prostupného zaměstnávání


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Zaměstnanost I
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 8: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko


Seminář pro žadatele proběhl dne 16. 8. 2018 od 9:00 v sídle MAS Lašsko (adresa: Dolní Bašta 269, Štramberk, 742 66).
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Seminář pro příjemce proběhl dne 4. 6. 2020 od 9:30 na Skautském centru Vanaivan (adresa: Komenského 1520, Kopřivnice).
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS s hodnotící tabulkou