Výzva MAS Lašsko – Prorodinná opatření II

Výzva běžela od 12. 2. 2018 do 2. 4. 2018

Podpořeny byly tyto aktivity:
1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
2) Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3) Příměstské tábory
4) Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5) Dětské skupiny
6) Vzdělávání pečujících osob


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Prorodinná opatření II
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 8: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko


Seminář pro žadatele proběhl dne 1. 3. 2018 od 10:00 v Kulturním domě Štramberk – 1. patro.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Seminář pro příjemce proběhl dne 5. 2. od 16:20 v sídle MAS Lašsko.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS
Hodnotící tabulky: tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3