OPZ 2019

Výzva MAS Lašsko – Sociální podnikání II
Výzva MAS Lašsko – Sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra III
Výzva MAS Lašsko – Zaměstnanost II