Výzva MAS Lašsko – Zaměstnanost II

Výzva běžela od 28. 2. 2019 do 31. 5. 2019

Podporované aktivity v rámci výzvy MAS Lašsko OPZ zaměstnanost II:
1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
2) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
3) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
4) Podpora prostupného zaměstnávání


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Zaměstnanost II – modifikovaná verze
Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Zaměstnanost II
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS
Příloha č. 8: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko


Seminář pro žadatele proběhl dne 30. 4. 2019 od 10:00 na adrese Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101 – Andělé Stromu života, mobilní hospic.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Seminář pro příjemce proběhl dne 4. 6. 2020 od 9:30 na Skautském centru Vanaivan, na adrese Komenského 1520, Kopřivnice.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS s hodnotící tabulkou