Výzva MAS Lašsko – Prorodinná opatření I

Výzva běžela od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017


Dokumentace k výzvě

Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Prorodinná opatření I – modifikovaná verze
Text Výzvy MAS Lašsko – OPZ Prorodinná opatření I
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3: Stanovy spolku MAS Lašsko
Příloha č. 4: Statut a jednací řád valné hromady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 5: Statut a jednací řád rady spolku MAS Lašsko
Příloha č. 6: Statut a jednací řád výběrové komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 7: Statut a jednací řád kontrolní komise spolku MAS Lašsko
Příloha č. 8: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev MAS


Seminář pro žadatele proběhl dne 8. 6. 2017.
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Společný seminář pro příjemce – Prorodinná opatření a Sociální začleňování I
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


Dokumenty z hodnocení výzvy

Seznam podpořených projektů
Zápis z jednání Rady MAS, prezenční listina
Hodnotící tabulky: tabulka 1tabulka 2tabulka 3tabulka 4tabulka 5tabulka 6tabulka 7
Zápis z jednání Výběrové komise MAS, prezenční listina