OPZ 2018

Výzva MAS Lašsko – Sociální podnikání I
Výzva MAS Lašsko – Sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra II
Výzva MAS Lašsko – Zaměstnanost I
Výzva MAS Lašsko – Prorodinná opatření II